Rotaciona kopačica PKS

1.300 KM
  • 1.253 KM 27.03.2023 - u 13:04 sati
  • 1.025 KM 30.05.2022 - u 14:12 sati

Rotaciona kopačica PKS

1.300 KM
  • 1.253 KM 27.03.2023 - u 13:04 sati
  • 1.025 KM 30.05.2022 - u 14:12 sati

Detaljni opis

Pitanja